Communities Announcements

Maximize
  • Entries

Maximize

 

Finnish CA IDMS User Group

 

Suomen IDMS-käyttäjäkerhon toiminnan tarkoituksena on saada Suomen IDMS-käyttäjät toimimaan yhdessä, välittämään tietoa toinen toisilleen ja saada ajankohtaisia kuulumisia niin kotimaasta kuin ulkomailtakin, liittyen IDMS:n käyttöön ja myös työelämään muutenkin.

Tämä pyritään toteuttamaan järjestämällä omakustannushintaisia seminaareja. Perinteisesti niitä on järjestetty kaksi kertaa vuodessa, toinen puolipäiväseminaarina maissa ja toinen jo maailmankin laajuista mainetta saaneena laivaseminaarina.

Tilaisuuksien teknis-tieteellisen painotuksen ohella pyrimme viettämään aikaa yhdessä myös vapaamuotoisemmin, kulloisenkin seminaaripaikan mahdollisuuksien puitteissa.

Lisäksi käyttäjäyhdistyksellä on edustus EIUA:ssa, Euroopan IDMS-käyttäjäyhdistyksessä. Se on ryhmä jossa eri Euroopan maiden IDMS-käyttäjäyhdistysten edustajat kokoontuvat keskustelemaan niin keskenään kuin CA:n edustajienkin kanssa IDMS-asioista eurooppalaisesta näkökulmasta.

Tätä kautta olemme saaneet kontakteja eurooppalaisiin ja yhdysvaltalaisiin IDMS-käyttäjiin, ja myös IDMS:n kehitystyötä tekeviin CA-laisiin.

Saatua tietoa jaamme suomalaisille IDMS-käyttäjille.Mutta toimintamme ei tarvitse jämähtää perinteisiin. Jos sinulla on ajatuksia tai ehdotuksia miten muuten voisimme toimia IDMS-käyttäjien hyödyksi ja huviksi, älä epäröi kertoa sitä minulle. Minun ja muiden koordinointiryhmän jäsenten tiedot näet ohessa.

Upcoming Events

Maximize
No events currently planned

Recent Posts

Maximize